Aviation หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ยินดีต้อนรับ ช่างอากาศยาน วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ช่างอากาศยาน
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
ข่าวกิจกรรม
• พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาช่างอากาศยาน รุ่นที่1 ปีการศึกษา 2561
• youtube KKNIC
• พิธีลงนามความร่วมมือVDO
• yahoo
• กว่าจะมาเป็นช่างอากาศยาน

หลักสูตรการเรียนการสอน
• หลักสูตร
• ภาคเรียนที่1
• ภาคเรียนที่2
• ภาคเรียนที่3
• ภาคเรียนที่4

เว็บไซต์หางาน สมัครงาน
• th.jobsdb
• JobThai

ข่าวกิจกรรม วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
• ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ช่างอากาศยาน วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
 

สาขาวิชาช่างอากาศยาน วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

เปิดรับสมัคร นักศึกษา รอบปกติ  ระดับ ปวส.1 (ระบบทวิภาคี) ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2562

สมัครด้วยตนเองที่งานทะเบียนวิทยาลัยการอาชีพขอนก่น 

หรือสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ที่ https://goo.gl/forms/JQzThznDYk2aOftu2  

โหลดใบสมัคร ลิ้ง https://drive.google.com/open?id=1VD14TVRk-QvlbCOfWHXSETNNFLhLIRGK  

สามารถส่งใบสมัครที่  E-mail : aviation.kknic@Gmail.com  


#จับตาดู 'ช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน' วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น แลนด์มาร์ดใหม่ แห่งการศึกษา 'อุตสาหกรรมการบิน'
https://sites.google.com/view/kknic-new/kknic-new?fbclid=IwAR1iqmu2FHhEgJZ2rhAGSpIFQ7Bz7nQNIWWmc4cf1FAgJ78OGOMhcU5RP_0


 


ประกาศผลการสอบคัคเลือกเข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาช่างอากาศยาน (รอบที่1) ปีการศึกษา 2562 

 

https://drive.google.com/file/d/1IhIy3ZDJGnw1kSoh3ujr6Uf52E-Ou4vj/view?usp=sharing 

ประกาศรายชื่อ นักศึกษา ที่มีสิทธิ์สอบ สาขาวิชาช่างอากาศยาน (รอบที่1) 
สอบวันที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. สถานที่สอบ อาคารครบรอบ 33 ปี 
สาขาวิชาช่างอากาศยาน ชั้น 4 (ข้างโรงอาหาร) 

https://drive.google.com/file/d/19cciDCmObD3R2XJpF670Wd7AoqYUNIkc/view?usp=sharing  


หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 


ชื่อสาขา ช่างอากาศยาน :Aviation  Maintenance 

หลักสูตร 2 ปี
✈️เรียนที่วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 1 ปี
✈️เรียนที่มหาวิทยาลัยซานตงเจียวธง สาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน 1 ปี

“ทวิวุฒิ” ไทย-จีน เป็นการเรียนแบบ 2 บวก 2 (เรียน 2 ปี ได้รับวุฒิอนุปริญญา (ปวส.) สาขาช่างอากาศยาน เรียนต่ออีก 2 ปี วุฒิปริญญาตรี ทล.บ.ช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน หรือ วิศวกรรมอากาศยาน/เครื่องกลอากาศยาน ของ มหาวิทยาลัยซานตงเจียวธง สาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน)

ภายใต้ความร่วมมือจัดการเรียนการสอน ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กับ มหาวิทยาลัยซานตงเจียวธง สาธารณรัฐประชาชนจีน รายละเอียด : เป็นหลักสูตรเพื่อซ่อมบำรุงอากาศยานสามารถดูแลบำรุงรักษาอากาศยาน โดยใช้ทักษะเชิงช่างในการดำเนินการซ่อมบำรุงอากาศยานอย่างเป็นขั้นตอนตามหลักการที่ถูกต้องภายในระยะเวลาที่จำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการศึกษาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งในด้านโครงสร้าง (Airframe) และเครื่องยนต์ต้นกำลัง (Power plant) รวมทั้งมีความรู้พื้นฐานที่เพียงพอสำหรับการพัฒนาตนเองให้ทันกับการพัฒนาการด้านเทคโนโลยีด้านการบิน หลักสูตรได้เพิ่มเนื้อหาขององค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีขั้นสูงในระบบต่างๆที่ใช้ในอากาศยานในปัจจุบัน เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในวิทยาการขั้นสูงในระบบต่างๆทั้งในเครื่องบินเชิงพาณิชย์และส่วนบุคคล ตลอดจนมุ่งพัฒนาความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้วยการฝึกปฏิบัติงานจริง 


อาชีพหลังจากจบการศึกษา


-ช่างซ่อมบำรุงอากาศยานในสายการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ
-ช่างอากาศยานในอุตสาหกรรมการบินทั้งองค์กรรัฐบาลและเอกชน
-พนักงานวางแผนการซ่อมบำรุงอากาศยาน
-พนักงานวางแผนการบิน
-พนักงานอำนวยการบิน 
 เส้นทางอาชีพและความก้าวหน้า 
สำหรับความต้องการบุคลากรด้านช่างซ่อมบำรุงอากาศยานคาดว่ามีความต้องการสูงโดยเฉพาะประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจในเอเชียอาคเนย์ จะมีระบบการขนส่งทางอากาศ เพื่อใช้ในการพัฒนาและดำเนินการทางด้านโลจิสติกส์ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งนี้วิทยาลัยโดยความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยจัดการสำรวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความต้องการของ  ตลาดแรงงาน เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา

รายได้เฉลี่ยต่อเตือน
ตามกฎหมายค่าจ้างแรง และค่าล่วงเวลา รวมประมาณ 15,500-30,000 บาท ซึ่งสายการบินส่วนใหญ่จะมีเกณฑ์ขั้นต้นอัตราประมาณ 20,000 บาท

เทรนด์อาชีพในอนาคตตรงกับ : 
อาเซียน

โอกาสงานในอาเซียน : 
เป็นหนึ่งในอาชีพเสรีในอาเซียน

ความยากในการเรียน : 
8.0

ทุนการศึกษา : 
กยศ./กรอ. 60,000 บาท ต่อภาคเรียน

เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (รับ 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 28 คน รวมจำนวนนักศึกษา 56 คน)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

    - สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.ทุกสาขาวิชา หรือ มัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.6)
       หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้
    - มีผลคะแนน TOEIC ตั้งแต่ 300 คะแนน (ถ้ามีคะแนน TOEIC 350 ขึ้นไป จะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
    - ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
    - สายตาไม่บอดสี
    - คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่วิทยาลัยเห็นสมควรกำหนดขึ้นเพื่อความเหมาะสม
      ตามระบบและวิธีการเรียนของหลักสูตร

  หลักฐานการรับสมัคร
     - วุฒิการศึกษา / ใบ รบ.5 ภาคเรียน              จำนวน 2 ฉบับ
     - สำเนาทะเบียนบ้าน                                     จำนวน 2 ฉบับ
     - สำเนาบัตรประชาชน                                   จำนวน 2 ฉบับ
     - ใบรับรองการสอบ TOEIC                           จำนวน 1 ฉบับ
     - รูปถ่าย 1 นิ้ว                                               จำนวน 3 แผ่น
     - ใบรับรองแพทย์                                          จำนวน 1 ฉบับ
สมัครและติดต่อสอบถามได้ที่  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 043-286218, 081-2639573, 089-5700221, 084-6852119, 095-1695989 ,093-3285353 
E-mail : aviation.kknic@Gmail.com
ข่าวกิจกรรมของวิทยาลัยฯ    

ข่าวสาร
'สอศ.-ไทรอัมพ์ฯ' ร่วมผลิตกำลังคนสู่อุตสาหกรรมการบิน ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-12-03 22:14:35 274 0

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา

กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-02-09 15:24:18 531

ทั้งหมด


RSS Cyberbiz ข่าวสารไอที

ดีแทค แอคเซอเลอเรท เพิ่มพันธมิตรเพย์เมนต์ GB Prime Pay ให้สตาร์ทอัปในโครงการ
   ดีแทค แอคเซอเลอเรท เพิ่มพันธมิตร GB Prime Pay ให้บริการเพย์เมนต์แก่สตาร์ทอัปในโครงการ เพื่อให้มีช่องทางรับชำระเงิน ตอบโจทย์รูปแบบการใช้งานของคนไทยยุคปัจจุบันนายสมโภชน์ จันทร์สมบูรณ์


Apple ขีดเส้นปี 2020 คลอดแว่น AR และสินค้าอื่น
   สื่ออเมริกันฟันธง แอปเปิล (Apple) เตรียมคลอดผลิตภัณฑ์ใหม่หลายรุ่นในปีหน้า เชื่อไอโฟน (iPhone) จะถูกปรับโฉมครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 3 ปี ไม่เพียงออกแบบใหม่และการเชื่อมต่อ 5G แต่ iPhone 12 จะมีขุมพลังชั้นยอดพร้อมกับกล้องหลัง 3 มิติที่รอ


ไมโครซอฟท์ หวังเห็นธุรกิจไทยนำ AI ไปใช้ในคอร์บิสสิเนส
   ไมโครซอฟท์ มองภาคธุรกิจไทยปรับตัวรับดิจิทัลแล้ว หลังเห็นแนวโน้มการใช้งานและลงทุนในช่วงที่ผ่านมา ส่วนปีหน้าหวังองค์กรธุรกิจนำ AI เข้าไปประยุกต์ใช้งานในธุรกิจหลักเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ พร้อมผลักดันให้ตื่นตัวเรื่องไซเบอร์ซิเคียวริต


เอไอเอส รณรงค์ทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ E-Waste กำจัดให้ถูกวิธี
   เอไอเอส (AIS) จับมือพันธมิตร ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน จัดกิจกรรมใหญ่


ดีอีเอส ร่วมกับมหิดล ผลักดันร่างจริยธรรม AI
   ดีอีเอส จับมือนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยมหิดล ผสานมุมมองและประสบการณ์ระดับโลกจากเอกชน โดยไมโครซอฟท์ ร่วมวางรากฐาน AI ภายใต้หลักจริยธรรม หวั่น AI เป็นภัยร้ายต่อสังคมนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

RSS สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
HTTP Exception: 1 HTTP Transport Error - Unable to establish connection to host https: