Aviation หน้าแรก | สมาชิก   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ยินดีต้อนรับ ช่างอากาศยาน วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ช่างอากาศยาน
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
ข่าวกิจกรรม
• พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาช่างอากาศยาน รุ่นที่1 ปีการศึกษา 2561
• youtube KKNIC
• พิธีลงนามความร่วมมือVDO
• yahoo
• กว่าจะมาเป็นช่างอากาศยาน

หลักสูตรการเรียนการสอน
• หลักสูตร
• ภาคเรียนที่1
• ภาคเรียนที่2
• ภาคเรียนที่3
• ภาคเรียนที่4

เว็บไซต์หางาน สมัครงาน
• th.jobsdb
• JobThai

ข่าวกิจกรรม วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
• ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ช่างอากาศยาน วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
 

สาขาวิชาช่างอากาศยาน วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

เปิดรับสมัคร นักศึกษา รอบปกติ  ระดับ ปวส.1 (ระบบทวิภาคี) ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2562

สมัครด้วยตนเองที่งานทะเบียนวิทยาลัยการอาชีพขอนก่น 

หรือสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ที่ https://goo.gl/forms/JQzThznDYk2aOftu2  

โหลดใบสมัคร ลิ้ง https://drive.google.com/open?id=1VD14TVRk-QvlbCOfWHXSETNNFLhLIRGK  

สามารถส่งใบสมัครที่  E-mail : aviation.kknic@Gmail.com  


#จับตาดู 'ช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน' วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น แลนด์มาร์ดใหม่ แห่งการศึกษา 'อุตสาหกรรมการบิน'
https://sites.google.com/view/kknic-new/kknic-new?fbclid=IwAR1iqmu2FHhEgJZ2rhAGSpIFQ7Bz7nQNIWWmc4cf1FAgJ78OGOMhcU5RP_0


 


ประกาศผลการสอบคัคเลือกเข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาช่างอากาศยาน (รอบที่1) ปีการศึกษา 2562 

 

https://drive.google.com/file/d/1IhIy3ZDJGnw1kSoh3ujr6Uf52E-Ou4vj/view?usp=sharing 

ประกาศรายชื่อ นักศึกษา ที่มีสิทธิ์สอบ สาขาวิชาช่างอากาศยาน (รอบที่1) 
สอบวันที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. สถานที่สอบ อาคารครบรอบ 33 ปี 
สาขาวิชาช่างอากาศยาน ชั้น 4 (ข้างโรงอาหาร) 

https://drive.google.com/file/d/19cciDCmObD3R2XJpF670Wd7AoqYUNIkc/view?usp=sharing  


หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 


ชื่อสาขา ช่างอากาศยาน :Aviation  Maintenance 

หลักสูตร 2 ปี
✈️เรียนที่วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 1 ปี
✈️เรียนที่มหาวิทยาลัยซานตงเจียวธง สาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน 1 ปี

“ทวิวุฒิ” ไทย-จีน เป็นการเรียนแบบ 2 บวก 2 (เรียน 2 ปี ได้รับวุฒิอนุปริญญา (ปวส.) สาขาช่างอากาศยาน เรียนต่ออีก 2 ปี วุฒิปริญญาตรี ทล.บ.ช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน หรือ วิศวกรรมอากาศยาน/เครื่องกลอากาศยาน ของ มหาวิทยาลัยซานตงเจียวธง สาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน)

ภายใต้ความร่วมมือจัดการเรียนการสอน ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กับ มหาวิทยาลัยซานตงเจียวธง สาธารณรัฐประชาชนจีน รายละเอียด : เป็นหลักสูตรเพื่อซ่อมบำรุงอากาศยานสามารถดูแลบำรุงรักษาอากาศยาน โดยใช้ทักษะเชิงช่างในการดำเนินการซ่อมบำรุงอากาศยานอย่างเป็นขั้นตอนตามหลักการที่ถูกต้องภายในระยะเวลาที่จำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการศึกษาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งในด้านโครงสร้าง (Airframe) และเครื่องยนต์ต้นกำลัง (Power plant) รวมทั้งมีความรู้พื้นฐานที่เพียงพอสำหรับการพัฒนาตนเองให้ทันกับการพัฒนาการด้านเทคโนโลยีด้านการบิน หลักสูตรได้เพิ่มเนื้อหาขององค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีขั้นสูงในระบบต่างๆที่ใช้ในอากาศยานในปัจจุบัน เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในวิทยาการขั้นสูงในระบบต่างๆทั้งในเครื่องบินเชิงพาณิชย์และส่วนบุคคล ตลอดจนมุ่งพัฒนาความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้วยการฝึกปฏิบัติงานจริง 


อาชีพหลังจากจบการศึกษา


-ช่างซ่อมบำรุงอากาศยานในสายการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ
-ช่างอากาศยานในอุตสาหกรรมการบินทั้งองค์กรรัฐบาลและเอกชน
-พนักงานวางแผนการซ่อมบำรุงอากาศยาน
-พนักงานวางแผนการบิน
-พนักงานอำนวยการบิน 
 เส้นทางอาชีพและความก้าวหน้า 
สำหรับความต้องการบุคลากรด้านช่างซ่อมบำรุงอากาศยานคาดว่ามีความต้องการสูงโดยเฉพาะประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจในเอเชียอาคเนย์ จะมีระบบการขนส่งทางอากาศ เพื่อใช้ในการพัฒนาและดำเนินการทางด้านโลจิสติกส์ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งนี้วิทยาลัยโดยความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยจัดการสำรวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความต้องการของ  ตลาดแรงงาน เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา

รายได้เฉลี่ยต่อเตือน
ตามกฎหมายค่าจ้างแรง และค่าล่วงเวลา รวมประมาณ 15,500-30,000 บาท ซึ่งสายการบินส่วนใหญ่จะมีเกณฑ์ขั้นต้นอัตราประมาณ 20,000 บาท

เทรนด์อาชีพในอนาคตตรงกับ : 
อาเซียน

โอกาสงานในอาเซียน : 
เป็นหนึ่งในอาชีพเสรีในอาเซียน

ความยากในการเรียน : 
8.0

ทุนการศึกษา : 
กยศ./กรอ. 60,000 บาท ต่อภาคเรียน

เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (รับ 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 28 คน รวมจำนวนนักศึกษา 56 คน)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

    - สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.ทุกสาขาวิชา หรือ มัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.6)
       หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้
    - มีผลคะแนน TOEIC ตั้งแต่ 300 คะแนน (ถ้ามีคะแนน TOEIC 350 ขึ้นไป จะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
    - ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
    - สายตาไม่บอดสี
    - คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่วิทยาลัยเห็นสมควรกำหนดขึ้นเพื่อความเหมาะสม
      ตามระบบและวิธีการเรียนของหลักสูตร

  หลักฐานการรับสมัคร
     - วุฒิการศึกษา / ใบ รบ.5 ภาคเรียน              จำนวน 2 ฉบับ
     - สำเนาทะเบียนบ้าน                                     จำนวน 2 ฉบับ
     - สำเนาบัตรประชาชน                                   จำนวน 2 ฉบับ
     - ใบรับรองการสอบ TOEIC                           จำนวน 1 ฉบับ
     - รูปถ่าย 1 นิ้ว                                               จำนวน 3 แผ่น
     - ใบรับรองแพทย์                                          จำนวน 1 ฉบับ
สมัครและติดต่อสอบถามได้ที่  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 043-286218, 081-2639573, 089-5700221, 084-6852119, 095-1695989 ,093-3285353 
E-mail : aviation.kknic@Gmail.com
ข่าวกิจกรรมของวิทยาลัยฯ    

ข่าวสาร
'สอศ.-ไทรอัมพ์ฯ' ร่วมผลิตกำลังคนสู่อุตสาหกรรมการบิน ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
ข่าวสาร
เมื่อ : 2018-12-03 22:14:35 193 0

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา

กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-02-09 15:24:18 481

ทั้งหมด


RSS Cyberbiz ข่าวสารไอที

Wow Gadget: Canon, Belkin, Zyxel และ Viu
   ใหม่ทุกค่าย Canon, Belkin, Zyxel และ Viu


Apple เล็งเปิดตัว iPhone 11 ในวันที่ 10 กันยายนนี้?
   ใครที่กำลังรองานเปิดตัวไอโฟน (iPhone) รุ่นต่อไปอาจถือว่านี่คือข่าวดี เพราะการรอคอยกำลังจะสิ้นสุดลงแล้ว เบื้องต้นสื่ออเมริกันคาดว่าแอปเปิล (Apple) จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ในวันอังคารที่ 10 กันยายนนี้เช่นเดียวกับการเปิดตัว iPhone   สมาร์ทคลิ๊ก โซลูชั่น เผยภาพรวมธุรกิจไอทีครึ่งปีหลังขยายตัวมากขึ้น คาดธุรกิจจะเติบโตขึ้น 20 % จากการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน รับยุคดิจิทัลบูม ชูจุดเด่น พัฒนาโซลูชั่นเร็ว ไม่ตกเทรน ชี้สตาร์ท อัป หันมาใช้บริการไอทีครบวงจรมากขึ้นนายยอด


สำนักงานสถิติฯ ทำเอ็มโอยู กสทช.นำแอป
   สำนักงานสถิติแห่งชาติ เอ็มโอยู กสทช. นำแอป   เอไอเอส ประเดิมทดสอบควบคุมรถไร้คนขับระหว่าง กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ ผ่านระบบ 5G หวังใช้เป็นต้นแบบของการพัฒนานวัตกรรม ก่อนขยายศึกษารูปแบบการนำไปใช้กับอุตสาหกรรมอื่นๆ ต่อไปในอนาคต ส่วนการแข่งขันในภาคใต้มั่นใจส่วนแบ่งการตลาดเกินครึ่งมุ่งพ

RSS สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

บทความล่าสุด

สถิติ
เยี่ยมชม
30964  โฆษณา
กระทู้ล่าสุด
สอบถามข้อมูล ช่างอากาศยาน
เว็บบอร์ด : วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
นักศึกษาคุยวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์
เว็บบอร์ด : วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
โครงการซิมเพื่อการศึกษาครับ
เว็บบอร์ด : วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น


KM-Social Network © 2013


Generated 6.544944 sec.