anyamanee


ใบงาน

ใบมอบหมายงานที่ ๑.๑

เรื่อง การใช้ถ้อยคำสำนวนอย่างมีศิลปะและมีประสิทธิภาพ

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

        ๑. เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย

        ๒. เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียบเรียงถ้อยคำสำนวนได้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย

คำสั่ง  ให้นักศึกษาแก้ไขประโยคที่กำหนด ให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย

๑. กรุณาอย่าจอดรถขัดขวางการจราจร

๒. สมศักดิ์เป็นคนชอบผลัดวันประกันพรุ่งอยู่เสมอ

๓. บริษัทนำไทย จำกัด รับสมัครจำนวนมากพนักงานฝ่ายต้อนรับ

๔. ประเทศสหรัฐอเมริกากำลังมีปัญหาอย่างมากด้านการเงิน

๕. คุณครูกำลังกินอะไรอยู่ครับ

๖. คุณครูจะอธิบายให้ฟังวันนี้เรื่องการเขียนบทความ

๗. ข้าพเจ้ามีความรู้สึกยินดีอย่างมากที่ท่านได้ให้ความสนใจในสินค้าของบริษัท

๘. ๕ ตำรวจเข้าจับกุมคนร้ายที่สนามบินดอนเมือง

๙. เกิดอุบัติเหตุเรือล่มผู้โดยสารตายหมดไม่รอดเลยแม้แต่คนเดียว

๑๐. สมศรีเข้าหาอาจารย์ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว


KM-Social Network © 2013


Generated 0.015520 sec.