therahas


คำอธิบายรายวิชา
    ศึกษาและปฏิบัติหลักการทำงานและคุณสมบัติของเพาเวอร์ไดโอด   วงจรเรียงกระแส แบบไม่ถูกควบคุม หนึ่งเฟส และหลายเฟสและการใช้ไทริสเตอร์ข้อจำกัดและการป้องกันคอมมิวเตชันแบบธรรมดาและแบบธรรมชาติและแบบถูกบังคับ วงจรเรคติไฟเออร์แบบควบคุมได้ เครื่องควบคุมแรงดันสลับ ชอปเปอร์  อินเวอร์เตอร์  UPS

KM-Social Network © 2013


Generated 0.015023 sec.